Szacunek dla pracy i dla munduru

Górnicy są chyba jedną z nielicznych grup zawodowych, szanujących swój strój, czyli mundur górniczy. Pamiętamy, że podczas wielu uroczystości państwowych górnicy, pojawiający się w mundurach, cieszyli się zawsze dużym szacunkiem. Pewnie dlatego, że jest to zawód ciągle bardzo niebezpieczny. Mimo postępu technicznego, mimo wielu różnych zabezpieczeń każdy górnik, schodzący głęboko pod ziemię, ma świadomość, że może ulec wypadkowi.

A więc mundur górniczy w pewien sposób świadczy o odwadze. Każdy górnik codziennie zdaje z niej egzamin. Nawet największa mechanizacja prac wydobywczych węgla nie obejdzie się bez udziału górników. Nic dziwnego, że szanują swój mundur górniczy. Są miejscowości, np. na Śląsku, w których cała górnicza brać w swoje święto - dzień św. Barbary - idzie do kościoła w swoich mundurach, prosić swoją patronkę o opiekę. Jest im ona bardzo potrzebna przez cały kolejny, pracowity rok.